Společnost byla založena v roce 1992 Městským úřadem Praha 15 a Městským úřadem Petrovice. V tomto území společnost zajišťovala správu bytů městských částí, bytů ve vlastnictví Hl.m.Prahy a bytů družstevních.

Mezi významné obchodní partnery patří Magistrát hlavního města Prahy, velké akciové společnosti, městské části i společenství vlastníků jednotek a bytová družstva.

Organizační struktura společnosti

Organizační struktura společnosti je založena na územně dislokovaných provozovnách, které umožňují operativní řešení správy a údržby nemovitostí a usnadňují kontakt občanům.

Certifikace

Společnost vlastní zlatý certifikát ISO 9001, 14001, 18001, a je řízena v souladu s těmito normami.

Základní ekonomické informace

Základní kapitál společnosti činí 2.025.000,-Kč. Společnost je solventní, není proti ní vedeno konkursní řízení a nemá nedoplatky na daních ani pojistném, což dokládá čestným prohlášením.

Společnost má uzavřeno pojištění obecné odpovědnosti za škodu u České Kooperativy na pojistnou částku 150 mil. Kč.

Reference

Reference o uchazeči mohou poskytnout jeho hlavní obchodní partneři:

Magistrát hl.m.Prahy
Magistrát hl.m.Prahy
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
ÚŘAD MČ Praha 10
ÚŘAD MČ Praha 10
ÚŘAD MČ Praha 15
ÚŘAD MČ Praha 15