• Pravidelné kontroly stavu nemovitosti s výstupem ve formě zprávy, která doporučuje vlastníkovi seznam opatření na bezproblémový provoz nemovitosti
  • Zajištění výběrových řízení na práce, rekonstrukce popř. veškeré záležitosti týkající se provozu nemovitosti
  • Následná kontrola prováděných zakázek

kontroly stavu nemovitosti