• Rozúčtování služeb (záloh), účetnictví domů sestavení předpisu úhrad a záloh za služby spojené s užíváním jednotky
  • Vyúčtování ročních záloh za služby
  • Evidence došlých plateb včetně upomínání neplatičů popř. i vymáhání dlužných částek
  • Pravidelný reporting (tiskové sestavy) pro majitele nemovitostí
  • Zastupování majitele vůči nájmecům, úřadům, institucím apod.
  • Zajištění pojištění nemovitosti a s tím spojené likvidace pojistných událostí

administrativa